V letech 1929–1932 se ženy dožívaly 55 let (muži 52 let)
Více na: http://www.tchiboblog.cz/jak-zily-zeny-pred-sto-lety/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_term=display-temata&utm_content=text&utm_campaign=PrvorepublikovyStyl
V letech 1929–1932 se ženy dožívaly 55 let (muži 52 let)
Více na: http://www.tchiboblog.cz/jak-zily-zeny-pred-sto-lety/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_term=display-temata&utm_content=text&utm_campaign=PrvorepublikovyStyl

Říkání o víle Amálce je československý animovaný televizní seriál z roku 1975 vysílaný v rámci večerníčku. Autorem předlohy byl spisovatel Václav Čtvrtek. Seriál nakreslil a režíroval Václav Bedřich. Pohádky namluvil Jiří Hrzán.  TEĎ UŽ TO VÍTE!

Přednáška M. Romancova o Rusku je na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DHA7CYl9Aik

NEOTRAD - 16. března 2017 - Setkáním dvou hudebníků se propojují a vzájemně rezonují dva hudební světy. Svou autorskou hudbu nazývají „neotrad“. Jde o moderní akustickou fúzi v keltském duchu. V komorní sestavě vyniká zvuk obou nástrojů a tak  vzniká originální autorská hudba.

Ve čtvrtek 23. března v cyklu Setkání s... přijede PhDr. Pavel Mücke, Ph.D s přednáškou Babičko, vyprávěj...aneb Průvodce orální historií.

Orální historie patří jak v České republice, tak i v celosvětovém měřítku mezi velmi populární pohledy na nedávnou minulost a také mezi stále více vyhledávaný způsobu při (re)konstrukci soudobých dějin. Cílem popularizační přednášky (spojené s diskuzí) je seznámení účastníků a účastnic se základními odbornými, etickými a právními zásadami a aspekty práce se svědectvími žijících pamětníků. Přednášející se pokusí shrnout její základní východiska a především praktické aspekty vedení a uchování rozhovorů, a vůbec možnosti jejich využití při zpracování např. rodinné či regionální historie.

PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Praze, kde je od roku 2006 pracovníkem Centra orální historie. Zároveň také přednáší na Pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2012 je předsedou České asociace orální historie, z.s. (COHA). V letech 2012 až 2016 byl členem výkonného výboru International Oral History Association (IOHA) a regionálním zástupcem pro Evropu.

Hezké dny!

Vaši spolci

 


stránky vytvořilo Starhawk studios - video prezentace | grafické studio | tvorba www stránek